TỪ 2391 Lạnh rút ống thép liền mạch,ST-52 liền mạch chính xác thép ống

API 5ct octg khớp nối
API 5CT OCTG ống khớp nối, 4-20 inch,ren kết thúc, R1, R2, R3
ống thép nồi hơi 22, 2016
,X42, X60 ống bom mìn,ống lsaw
API 5L đường ống , Dàn | NEW | MÌN | LSAW
ống thép nồi hơi 23, 2016