API 5CT J55 Seamless dầu vỏ và ống,OTCG vỏ R3, 13-3/8 Inch