Ống thép liền mạch
EN 10216-2 Ống thép liền mạch, nồi hơi nóng cán ống
Tháng một 1, 2017
API-5dp--khoan-ống thép
API 5DP khoan thép ống, TỪ 2 7/8″ Ống của khoan dầu lớp X95 EU cũng khoan
Tháng một 4, 2017