เหล็ก JIS G3454 Stpg370 คาร์บอนท่อแรงดันบริการ
API5L JIS G 3454 STPG 370 ท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับอุณหภูมิและความดันสูง
กุมภาพันธ์ 21, 2017
กรณี
กุมภาพันธ์ 24, 2017