ข้อดีของความผอม – ท่อเกลียวติดผนังและการเชื่อมต่อสองทาง