เสร็จสิ้นร้อนท่อเหล็กไร้รอยต่อ
กุมภาพันธ์ 24, 2017
ท่อเคลือบภายใน
กุมภาพันธ์ 24, 2017