Các loại ống thép không gỉ
Tháng tư 7, 2020
Thép không gỉ được làm từ?
Tháng tư 10, 2020

Một giới thiệu ngắn gọn về khoan ống thép

ống khoan được sử dụng để truyền tải điện năng bằng cách chuyển động quay từ tầng trệt đến một chút khoan ở dưới cùng của lỗ và để truyền đạt phương tiện truyền thông xả vào mặt cắt của công cụ này. Do đó nó đóng một vai trò quan trọng trong công tác khoan thành công giếng dầu và khí đốt.

1.Lớp và độ dài của thép khoan ống

Phạm vi 1 18 ft đến 22 ft

Phạm vi 2 27 ft đến 3 0ft

Phạm vi 3 38 ft đến 45 ft

2.Cơ Properties của khoan ống thép

Ống khoan Cơ Thuộc tính API thép

Lớp

E-75

X-95

G-105

S-135

Mang lại sức mạnh (psi tối thiểu)

75,000

95,000

105,000

135,000

Mang lại sức mạnh (psi tối đa)

105,000

125,000

135,000

165,000

Độ bền kéo (psi tối thiểu)

100,000

105,000

115,000

145,000

Nhận xét đã đóng.