Như là giám đốc điều hành, Mr. Fang” s hiện tại mục đích là để nâng cao hơn nữa ABTER “s lãnh đạo toàn cầu và thị trường Trung Quốc và tăng cường repulation ABTER thương hiệu trên toàn cầu. Theo ông. Fang 23 năm” lãnh đạo và triết lý quản lý duy nhất, công ty chúng tôi đã phát triển để trở thành những gì bây giờ là ABTER GROUP

20121123115729_1093

, Trung Quốc hàng đầu sản phẩm thép đấu thầu cung cấp dịch vụ phục vụ trên toàn cầu. Triết lý là động lực đằng sau động lực và sự nhiệt tình của ABTER “s nhân viên trên toàn cầu.

 

Nền tảng:

– Hà Bắc về những người quốc gia thứ 13” s Quốc hội, Cangzhou phó dân tộc quốc gia thứ bảy” s Quốc hội.
– Hebei thép Chamber of Commerce phó chủ tịch.

tổ chức Khung: