Thông số kỹ thuật của Seamess vỏ ống

Vỏ MÌN đặc tả kỹ thuật,J55 / K55 , PS / PSLB
tháng mười hai 21, 2016
API 5CT ống thông số kỹ thuật , J55 / L80 / N80 / C90 / P110
tháng mười hai 21, 2016

Thông số kỹ thuật của Seamess vỏ ống

Thông số kỹ thuật của Seamess vỏ ống

API 5CT seamless casing is used for oil and gas well drilling, và ống được sử dụng để chiết xuất dầu và khí đốt từ các hồ chứa.

Đường kính bên ngoài
Trọng lượng danh nghĩa
Bức tường dày
Grade and Connection Type*
Trong.
mm
lb/ft
kg/m
Trong.
mm
J55
K55
M65
L80
C95
N80
C90
T95
P110
4-1/2
114.30
9.50
14.14
0.205
5.21
PS
PS
10.50
15.63
0.224
5.69
PSB
PSB
11.60
17.26
0.250
6.35
PSLB
PLB
PLB
PLB
PLB
PLB
13.50
20.09
0.290
7.37
PLB
PLB
PLB
PLB
PLB
15.10
22.47
0.337
8.56
PLB
5
127.00
11.50
17.11
0.220
5.59
PS
PS
13
19.35
0.253
6.43
PSL
PSLB
15.00
22.32
0.296
7.52
PSLB
PLB
PSLB
PSLB
PSLB
PSLB
18.00
26.79
0.362
9.19
PLB
PSLB
PSLB
PSLB
PSLB
21.40
31.85
0.437
11.10
PLB
PLB
PLB
PLB
PLB
23.20
34.53
0.478
12.14
PLB
PLB
PLB
PLB
24.10
35.86
0.500
12.70
PLB
PLB
PLB
PLB
5-1/2
139.70
14.00
20.83
0.244
6.20
PS
PS
15.50
23.07
0.275
6.98
PSLB
PSLB
17.00
25.30
0.304
7.72
PSLB
PLB
PSLB
PSLB
PLB
PSLB
20.00
29.76
0.361
9.17
PLB
PSLB
PSLB
PLB
PSLB
23.00
34.23
0.415
10.54
PLB
PSLB
PSLB
PLB
PSLB
6-5/8
168.28
20.00
29.76
0.288
7.32
PSLB
PSLB
24.00
35.72
0.352
8.94
PSLB
PLB
PSLB
PSLB
PSLB
PSLB
28.00
41.67
0.417
10.59
PLB
PSLB
PSLB
PSLB
PSLB
32.00
47.62
0.475
12.06
PSLB
PSLB
PSLB
PSLB
7
177.80
20.00
29.76
0.272
6.91
PS
PS
23.00
34.23
0.317
8.05
PSLB
PLB
PSLB
PSLB
PLB
26.00
38.69
0.362
9.19
PSLB
PLB
PSLB
PSLB
PLB
PSLB
29.00
43.16
0.408
10.36
PLB
PSLB
PSLB
PLB
PSLB
32.00
47.62
0.453
11.51
PLB
PSLB
PSLB
PLB
PSLB
35.00
52.13
0.498
12.65
PSLB
PSLB
PLB
PSLB
38.00
56.60
0.540
13.72
PSLB
PSLB
PLB
PSLB
7-5/8
193.68
26.40
39.29
0.328
8.33
PSLB
PSLB
PLB
PLB
PLB
29.70
44.20
0.375
9.52
PLB
PLB
PLB
PLB
PLB
33.70
50.15
0.430
10.92
PLB
PLB
PLB
PLB
PLB
39.00
58.05
0.500
12.70
PLB
PLB
PLB
PLB
42.80
63.69
0.562
14.27
PLB
PLB
PLB
PLB
45.30
67.41
0.595
15.11
PLB
PLB
PLB
PLB
47.10
70.09
0.625
15.88
PLB
PLB
PLB
PLB
8-5/8
219.08
24.00
36.75
0.264
6.71
PS
PS
28.00
41.67
0.304
7.72
PS
32.00
47.66
0.352
8.94
PSLB
PSLB
36.00
53.62
0.400
10.16
PSLB
PSLB
PLB
PLB
PLB
40.00
59.58
0.450
11.43
PLB
PLB
PLB
PLB
PLB
44.00
65.54
0.500
12.70
PLB
PLB
PLB
PLB
49.00
72.99
0.557
14.15
PLB
PLB
PLB
PLB
9-5/8
244.48
36.00
53.57
0.352
8.94
PSLB
PSLB
40.00
59.53
0.395
10.03
PSLB
PSLB
PLB
PLB
PLB
43.50
64.73
0.435
11.05
PLB
PLB
PLB
PLB
PLB
47.00
69.94
0.472
11.99
PLB
PLB
PLB
PLB
PLB
53.50
79.62
0.545
13.84
PLB
PLB
PLB
PLB
58.40
86.91
0.595
15.11
PLB
PLB
PLB
PLB
10-3/4
273.05
40.50
60.32
0.350
8.89
PSB
PSB
PLB
PLB
PLB
PLB
45.50
67.78
0.400
10.16
PSB
PSB
51.00
75.96
0.450
11.43
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
55.50
72.67
0.495
12.57
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
60.70
90.41
0.545
13.84
PSB
PSB
65.70
97.86
0.595
15.11
PSB
PSB
13-3/8
339.70
54.50
81.18
0.380
9.65
PSB
PSB
PSB
PSB
61.00
90.86
0.430
10.92
PSB
PSB
68.00
101.29
0.480
12.19
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
PSB
72.00
107.24
0.514
13.06
PSB
PSB
20
508.00
94.00
139.89
0.438
11.13
SLB
SLB
106.50
158.49
0.500
12.70
SLB
SLB
133.00
197.93
0.635
16.13
SLB
* Phí bảo hiểm kết nối có sẵn theo yêu cầu. P – kết thúc là đồng bằng, S – ngắn vòng sợi, B – butress, L – dài vòng sợi.

 

Để lại câu trả lời