Kumpulan yang dirujuk dalam standard ialah kumpulan pemeriksaan