به عنوان مدیر عامل, Mr. Fang” s زمان هدف این است که به منظور افزایش بیشتر ABTER “s رهبری جهانی و بازار و تقویت repulation از ABTER نام تجاری در سراسر جهان. تحت Mr. Fang 23 سال ها” رهبری و فلسفه مدیریت منحصر به فرد, شرکت ما رشد کرده است برای تبدیل شدن به آنچه در حال حاضر ABTER GROUP

20121123115729_1093

, چینی پیشرو در محصولات فولادی تهیه سرویس ارائه دهنده خدمت در سطح جهان. فلسفه نیروی محرکه انگیزه و شور و شوق از ABTER “s کارکنان در سراسر جهان.

 

پس زمینه:

– هبی به سیزدهمین ملی مردم” s کنگره, Cangzhou معاون هفتمین همایش ملی مردم” s کنگره.
– هبی جراحی اتاق بازرگانی و معاون رئیس جمهور.

قاب سازمان: